Kontakty


Jaroslav Remeň
REWELDA s.r.o.
Laborecká 1851/7
066 01 Humenné


IČO: 36 762 806
DIČ: 2022365664
IČ DPH: SK 2022365664
Reg.: OR OS Prešov, oddiel Sro,
vložka č. 18476/P

Tel: 00421 948 029 931
E-mail: inforewelda.sk